Strategie

  • Definiëren van je missie, visie en waarden
  • Challengen en versterken van je strategie
  • Opmaken van een strategisch plan
  • Analyse nieuwe business opportuniteiten / innovatie / diversificatie-mogelijkheden
  • Implementeren van een onafhankelijke Adviesraad om je op strategisch vlak te begeleiden

Dirk De Cock is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor de pijlers:

Advies

Advies internationaal ondernemen

Strategisch advies

KMO portefeuille